Norges Naturvernforbund får Venstres miljøpris for 2014

Hvert år deler Venstre ut miljøpris til organisasjoner og/eller personer som har utmerket seg i miljøkampen. I år var prisvinneren foreslått fra Nordland Venstre og flere andre fylkeslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre gratulerer Norges Naturvernforbundet med miljøprisen 2014. — Prisen tildeles på bakgrunn av den utrettelige kampen de har bidratt med for miljøvern gjennom hundre år. Dette har sikre oss og fremtidige generasjoner miljøverdier som ikke ville bestått av seg selv, sa Ola Elvestuen, nestleder for Venstre og leder for Miljø og Energikomiteen på Stortinget, under utdelingen.

100 år gammel kjemper
Naturvernforbundet har engasjert seg i alle de store, viktige miljøkampene vi har hatt i Norge; Kampen mot oljesøl, vannkraftutbygging, atomkraft og farene ved atomavfall, sur nedbør, ozonhullene og ikke minst klimaproblemet.

– Summen har blitt et politisk press som skapte en helhetlig og kunnskapsbasert tilnærming til norsk miljøpolitikk. Gjennom deres arbeid har de sikret de verdiene vi alle er stolte av, som våre fantastiske nasjonalparker, rene fjorder, det friske drikkevannet og de gode fiskeelvene, understreker Arne Ivar Mikalsen, sentralstyremedlem og toppkandidat i Nordland.

– Som Norges ledende miljøorganisasjon gjennom hundre år har de bidratt til å bygge et samfunn som ser verdien i ubygde kraftverk, fantastiske elver og yrende skoger fylt av dyr og planter, fortsetter Mikalsen.

Møter utfordringene for sin tid
Venstre påpeker at Naturvernforbundet har utviklet seg i takt med tiden, og tatt tak i utfordringene etter hvert som de har dukket opp.

– Arbeidet for å bevare naturområder har vært konstant siden oppstarten, men når samfunnet og mennesket skapte nye former for natur- og miljøødeleggelse, har organisasjonen engasjert seg på nye måter. Dette er avgjørende for å sikre oppslutning rundt og ivareta miljøverdiene i samfunnet vårt, sier Mikalsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**