Jostein Toftebakk leder programkomitèen

Jostein Toftebakk ble på forrige møte valgt som leder av programkomitèen i Nordland Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Toftebakk er tidligere leder i Bodø Venstre, nå leder i Brønnøysund Venstre. Toftebakk er også styremedlem i Nordland Venstre.

Innspill til valgprogram

Fylkeskommunen styrer viktige politikkområder som har store virkninger på folks liv. For å få et godt program er vi avhengige av engasjerte medlemmer som bidrar med innhold.

Programmet for 2011-2015 er vedlagt og hovedområdene i dette var:

1. Folk først – Åpenhet og folkestyre.
2. Samferdsel og kommunikasjon.
3. Skole, utdanning og kompetanse.
4. Ressurspolitikk for fremtiden.
5. Nyskapende næringsliv.
6. Miljø, kultur og folkehelse.
7. Nordområdepolitikk.
8. Ungdom

Det er ikke et krav at innspillene lett lar seg innpasse under disse overskriftene, men overskriftene er knyttet til fylkeskommunens ansvarsområder og er derfor et godt utgangspunkt.

Programkomitéen består av
Jostein Toftebakk (leder)
Arne Ivar Mikalsen
Ida Gudding Johnsen
May Valle
Anja Johansen
Vilde Sofie Nohr
Arne Langset
Gøran Rasmussen Åland (sekretær)

Frister og fremdriftsplan for arbeidet:

Søndag 26/10: Frist for å sende inn første runde med innspill til programkomitéen.
Mandag 24/11.: Programkomitéen sender ut programutkast 1.
Mandag 15/12.: Frist for å sende inn innspill på programutkast 1 til programkomitéen.
Torsdag 15/1.: Programkomitéen sender ut programutkast 2.
Fredag 30/1.: Frist for å sende inn innspill på programutkast 2 til programkomitéen.
Lørdag 7/2.: Programkomitéen sender ut siste reviderte utgave.
Tirsdag 10/2: Frist for å sende inn forslag til redaksjonelle endringer til programkomitéen (øvrige innspill godtas ikke).
Årsmøte 14-15/2: Årsmøtet vedtar endelig valgprogram.

Innspill sendes leder for programkomitéen på adresse jostein.tof[email protected]. Ta gjerne kontakt på tlf 411 48 051 ved spørsmål.

Vennlig hilsen
Programkomitéen
Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**