Skuffet over sosial profil

Venstres kommunalråd Jon Gunnes er skuffet over den sosiale profilen i rådmannens budsjettforslag. Han mener det må tas grep for å rette opp dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Jon Gunnes

Foto: Cathrine Dillner Hagen

– Jeg reagerer først og fremst på at rådmannen ikke tar grep for å gi brukerne av kommunale boliger et bedre tilbud. Vi bruker i dag inntil 200.000 kr pr. år pr. bruker på hotellovernatting til sosialhjelpsmottakere. Dette er feil bruk av fellesskapets penger, samt at det ikke gir et verdig tilbud til de som trenger det, sier han. Samtidig ser vi at barnetrygden fortsatt skal legges inn i beregningsgrunnlaget for sosialhjelp.

– Venstre har over lang tid kjempet mot fattigdom, og da spesielt mot barnefattigdom. Hele 10 % av familiene i Trondheim er lavinntektsfamilier. Å bedre økonomien til barnefamilien er et viktig steg på veien mot å eliminere barnefattigdommen. I Oslo inngår ikke barnetrygden når sosialhjelpen beregnes. Slik bør det være i Trondheim også, fastslår Gunnes. Barn i Norge bør ikke oppleve å vokse opp i fattigdom, og Venstre vil alltid kjempe for mer til de som har minst.

– Dessuten har Venstre ved flere anledninger kritisert tilbudet om kommunale boliger. 404 står i kø for å flytte inn, gjennomsnittlig 8 måneders ventetid og enkelte som har ventetider på over tre år, samt en utstrakt bruk av hotellrom, bør systemet endres. Det handler selvfølgelig om mer penger, men det handler også om hvordan vi tenker. Her vil Venstre ta grep, avslutter Jon Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**