Vil du bli mer aktiv eller tillitsvalgt?

I desember skal Stavanger Venstre avholde årsmøte. På møtet er det flere verv i lokallaget som er på valg. Har du lyst til å bli mer aktiv i partiet eller bli tillitsvalgt så har du nå muligheten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Stavanger Venstre har årsmøte en gang i året i desember. På årsmøte blir det gjort valg til styret, varamedlemmer, internrevisorer og delegater til fylkesårsmøtet.

Har du lyst til å bli tillitsvalgt og engasjere deg mer i Venstre så har du nå muligheten. Gi beskjed hva du har lyst til å engasjere deg i til leder av valgkomiteen, Kjartan Alexander Lunde, på e-post [email protected].
Send gjerne med noen kommentarer om hva du har mest lyst til å arbeide med og hvorfor du har lyst til å bli med.

Styret
Stavanger Venstre er organisert slik at styret består av 6 styremedlemmer, pluss leder. Hvert år velges 3 styremedlemmer med 2 års varighet. Leder velges hvert år. I tillegg velges det hvert år 5 varamedlemmer med 1 års varighet.

Internrevisorer
Hvert år velges det to internrevisorer med 1 års varighet som skal se gjennom regnskapet før neste årsmøte. Er du god med tall?

Delegater til fylkesårsmøte
Stavanger Venstre sender en stor delegasjon av delegater til fylkesårsmøte 7. – 8. februar 2015 i Sandnes. Valgkomiteen innstiller på hvem som skal være med på delegasjonen. Ofte er det tillitsvalgte og folkevalgte som møter på denne delegasjonen, men alle medlemmer har anledning til å melde sin interesse.

Meld interesse til [email protected].

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**