Den Kulturelle Spaserstokken må beholdes!

Styremedlem Torill Bille er i harnisk over regjeringens forslag om kutt i den Kulturelle Spaserstokken. Hun har vår fulle støtte. Her er Torills innlegg i dagens HT:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Torill Bille

Foto: ukjent

Siden 2007 har eldre kunnet glede seg over profesjonelle kulturtilbud på Helse og Velferdssenter, samt Sykehjem over hele landet. Den kulturelle spaserstokken er en felles satsing fra Kulturdepartementet og Helse og omsorgsdepartementet. Målet har vært å gi eldre som trenger tilrettelegging et profesjonelt kulturtilbud.
Som nær venn av en Sykehjemsbebeboer, samt at jeg har vært besøksvenn i en frivillig organisasjon i mange år, vet jeg hvor populært slike tilbud er.

Nu har den blåblå regjeringen kommet med forslag at dette tiltaket skal fjernes, og at de ansatte skal få opplæring slik at de i arbeidstiden skal bidra med sang og musikk. Det menes da at de ansatte som har nok å gjøre i det daglige, i tillegg skal spille og synge. Det er nesten ikke til å tro at noen kan komme med et slikt forslag. Har lyst til å be vedkommende ta seg en tur på et sykehjem, og se hvor travelt en arbeidsdag kan være.

Da FrP var i opposisjon, talte de varmt om å ta vare på de eldre, men nu som de er kommet inn i regjeringen skal de ta fra de eldre et slikt flott kulturtilbud. Det er jo ikke ukjent at samme parti ikke har den største sansen for Kultur, da kan de jo forandre navnet, men ikke på innholdet.

Dette er et ran overfor de eldre og et hån overfor de som arbeider i eldreomsorgen

Torill Bille
Styremedlem i Harstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**