Oversikt over arrangement og datoer for resten av året

Det er mye som skjer i lokallaget resten av 2014. Her har du en oversikt over datoene, som du også skal finne i kalenderen her på hjemmesida vår:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


31. oktober:
Siste frist for innbetaling av kontingent dersom du fremdeles ønsker å stå som medlem av partiet.

1. november:
Venstre-skolen del 1 arrangeres på . Send ei melding til oss med navn og e-postadresse om du vil melde deg på.
Tid og sted: Lundehaugen ungdomsskole kl. 13-17. Servering av mat.

2. november:
Mediehåndterings- og debattreningskurs for de tolv øverste på lista, samt de ti første som ønsker å melde seg på.
Tid og sted: Lundehaugen ungdomsskole kl. 11-17. Servering av mat.

4. november:
Liberal café. Tema: Rusomsorg – fra utstøtt til inkludert.
Innledere:
Ketil Kjenseth, stortingsrepresentant for Venstre og medlem i helse- og sosialkomitéen
Trond Skarpsno, driver Fjordhagen som er en behandlingsplass der formålet er å hjelpe elevene deres til å leve et godt og rusfritt liv
Kristin Mohn, driver Veksthuset som er et terapeutisk samfunn og behandlingsinstitusjon for kvinner og menn fra 18 år
Sted: Sandnes Brygge, kl. 19-21

10. november:
Sist frist for individuelle innspill til førstutkastet til program.

11. november:
Sosialt og uformelt treff
Tid og sted: Sandnes Brygge, kl. 18.30

27. november:
Årsmøte i Sandnes Venstre. Nok en meget viktig begivenhet. Dette er lokallagets øverste organ. Her blir det valg av styremedlemmer, valg av delegater til fylkesårsmøtet, resolusjoner, politisk regnskap og mer. Lokallaget sørger for servering.
Tid og sted: Lundehaugen ungdomsskole, kl. 19-21

18. desember:
Årets siste sosiale og uformelle treff
Tid og sted: Sandnes Brygge, kl. 18.30

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**