— Gledelig at mobbetallene går ned i Stavangerskolen

— Det er gledelig at mobbetallene går ned i Stavangerskolen. Nivået på mobbing er det laveste som er målt i Elevundersøkelsen i Stavanger. Men det er viktig at vi fortsetter å holde fokuset oppe. For det er enda en stor utfordring med mobbing, sa Venstres Kjartan Alexander Lunde i bystyredebatten om Stavangerskolen mandag ettermiddag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Kjartan Alexander Lunde (V) hadde innlegg i saken om Stavangerskolen i bystyret mandag ettermiddag.

Kjartan Alexander Lunde (V) hadde innlegg i saken om Stavangerskolen i bystyret mandag ettermiddag.
Foto: Mari Halvorsen

Les hele innlegget til Kjartan Alexander Lunde (V):

Ordfører,

Det er gledelig at mobbetallene går ned i Stavangerskolen. Nivået på mobbing er det laveste som er målt i Elevundersøkelsen i Stavanger. Men det er viktig at vi fortsetter å holde fokuset. For det er enda en stor utfordring med mobbing.

Elevene i Stavanger rapporterer lavere forekomst av mobbing sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet. Siden 2010 har andelen elever som rapporterer at de utsettes for mobbing på 7. trinn mer enn halvert seg. Det er en god reduksjon, og kommer fra mye viktig arbeid de siste årene.

Men samtidig er det slik at foresatte mener at skolene har et forbedringspotensial i å håndtere mobbesaker. Nærmere analyse av resultatene viser at spørsmålet om skolens håndtering av mobbing skåres noe lavt. Det samme er tilfellet når de foresatte svarer om det er ro og orden i klassen. Resultatene for disse enkeltspørsmålene viser stor grad av variasjon mellom skolene. Derfor må situasjonen analyseres og følges opp på den enkelte skole.

I løpet av de siste årene er mobbing systematisk satt på dagsorden gjennom ulike antimobbeprogrammer, i kurssammenheng, på rektormøter og skoleledersamlinger. Det er mye bra arbeid som gjøres på dette området. Men mobbesaker er ofte krevende både formelt og menneskelig. Derfor er det avgjørende med et kontinuerlig arbeid på dette området.

Ordfører,
For at skolen skal kunne gi et skikkelig godt opplæringstilbud til den enkelte elev så er det viktig at skolen har en god dialog med foreldrene.

Rapporten viser at foreldre er positive til sitt barns skolegang.
Men hva skjer der det aldri eller sjelden er god kontakt mellom skole og hjem?
Hvilke krav kan vi stille til foreldrene?
Har vi ikke mer å gå på her?
Det er spørsmål som vi også må ta med oss videre.

Hvis foreldrene ikke tar jobben så er det barna det går utover.
Dette er noe vi må ta se mer på i tiden framover.

Takk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**