Terje Breivik besøkte Bodø

I forrige uke besøkte Terje Breivik Bodø og fikk en rekke innspill til statsbudsjettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstres nestleder Terje Breivik har den krevende jobben med å sørge for at statsbudsjettet for 2015 kommer i havn. Forslaget til statsbudsjett har store mangler innen klima og miljø og er direkte usosialt. Vi har en stor jobb å gjøre, sier Venstres mann i finanskomiteen, Terje Breivik.

Også for Nordland er en rekke saker utelatt fra budsjettet, og engasjerte Venstrepolitikere i Salten fikk i dag mulighet til å komme med innspill. Thor Holand, Steigen, Terje Cruickshank, Bodø, Arne B. Vaag, Fauske, Kirsti Anita Mentzoni, Gildeskål, samt May Valle og Ingrid Kjevik, Hamarøy var de som møtte i innspillsmøtet med Terje Breivik.

– Vi må levere på det samiske feltet, satsing på Bioforsk, folkehøgskolene må styrkes og vi ønsker å prioritere friluftsliv i større grad. I tillegg har vi spilt inn at Skutvikferga må tilbake til staten, for å sikre bevilgningene. Viktig i Salten er også Hamsunsenteret, sier Nordland Venstres gruppeleder i fylkestinget May Valle.

Såkornfond, økt grunnbevilgning til de nye universitetene, fordelingsstruktur og tilbakeføring av DA-midlene var noen av viktige verdiskapningsgrep Salten politikerne fremmet.

– Vi er glade for at Terje Breivik prioriterer å reise til Nordland midt i disse krevende budsjett-tider. Vi har gitt en rekke innspill, og ønsker Venstres viktigste mann lykke til i forhandlingene om statsbudsjettet, sier Ida Johnsen styremedlem i Nordland Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**