Horten Venstre mobiliserer

Fto: COK Horten

Horten Venstre inviterte tidligere aktive medlemmer og sympatisører til samling for å gi informasjon og lytte til signaler og meninger om Horten Venstre i dag.
Møtet ble holdt i “Venstres hus ” på Kjær gård tirsdag 28 oktober og ble et meget hyggelig og konstruktivt møte med stor gjensynsglede blant de fremmøtte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


For Horten Venstre er det viktig å mobilisere alle som tenker og ønsker mer venstrepolitikk i Horten. Vi ønsker også mange innspill til det pågående programarbeidet. Møtet inneholdt informasjon om Horten Venstres situasjon i dag med organisatorisk utvikling, medlemsvekst og ikke minst høye mål for kommende kommunevalg. Grove trekk ved vår politikk ble presentert og la grunnlaget for verdfulle meningsytringer. Informasjon om nominasjonslisten og valgkampen var også en del av programmet.

Carl Otto Kielland
Leder Horten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**