Programverksted for Harstad Venstre 8.11 kl 10-13 på Rådhuset

Hvordan vil du at Harstad skal utvikle seg? Hva skal Harstad Venstre jobbe for ved kommunestyrevalget 2015? Hvilke saker skal vi profilere oss på? Hva mener du om skole, barnehage, næring, kultur, miljø, kommuneøkonomi – eller kanskje har du noe du vil formidle på et helt annet tema?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Venstres programarbeid

Foto: Venstre

Siden Årsmøtet i januar 2014 har Programkomiteen arrangert temamøter om bl.a. Næringspolitikk, Velferd og Kultur som et bidrag til programarbeidet lokalt. Nå arrangerer vi et Programverksted for å jobbe oss et skritt videre mot vårt program for høstens Kommunestyrevalg. Vi inviterer til Programverksted 8.11 kl 10-13 på Rådhuset.

Hvordan vil du at Harstad skal utvikle seg? Hva skal Harstad Venstre jobbe for ved kommunestyrevalget 2015? Hvilke saker skal vi profilere oss på? Hva mener du om skole, barnehage, næring, kultur, miljø, kommuneøkonomi – eller kanskje har du noe du vil formidle på et helt annet tema?

Vi deler tida på programverkstedet mellom temaene Miljø, Kunnskap, Næring, Velferd, Kultur og utvikling av Lokaldemokrati – hvor seks av oss (Lena, Elise, Jan, Trond, Even og Maria Serafia) er utpekt til å holde et innledende innlegg som åpner samtalen på temaet. Med tegneduk på bordet og fargestifter til blir det rom for både små og store tanker! Ta med kreativitet, gode ideer og kjærlighet til Harstad, og meld deg gjerne til å også ta med noe enkel drikke eller drops.

Dersom du ønsker å komme med innspill til programarbeidet, men ikke kan komme på seminaret; så frykt ikke: Send mail til [email protected] med din hjertesak eller ditt hjertesukk – så tar vi det med oss inn i arbeidet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**