Byvandring

Hamar Venstre inviterer til byvandring igjen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Det er godt med engasjement, men det betyr ikke at vi er nødt å gå ned i skyttergravene og låse oss fast i orddueller om meningsmålinger er gjort slik eller slik. Vi regner det som en selvfølge at alle som engasjerer seg (og vi håper på flere!) i jernbanesaken gjør dette for byens beste, og da må vi snakke sammen. Meningsmålinger er ikke feilfrie – de speiler en tendens snarere enn en sannhet og det er lite konstruktivt å slå hverandre i hodet med disse tallene.
En ide å begynne med er å ha noen visjoner og spørsmål om hva vi vil med Hamar. Hvor vil vi? Vil vi være en soveby? En transportetappe for gods på bane på vei nordover? Den mest åpne mjøsbyen – byen som virkelig tar sitt naturlige fortrinn på alvor, og bruker denne flotte innsjøen vår for hva den er verdt? Byen folk flytter til? Byen med den beste campingplassen og det beste vertskapet? Hvordan gjør vi Hamar attraktivt for oss som allerede bor her, de som tenker de vil det snart og de som vil være turister her? Og apropos turister- det er kort vei til campingen i Brumunddal,- det er mange som farer forbi, noe bl.a. butikkene i gamlebyen på Hamar har merket.
Vi gleder oss over at engasjement øker, og at ønsket om å åpne vår flotte nye strandgate og nye stortorg mot Mjøsa, og å la det nye kulturhuset speile seg i samme, har økt til nesten 40 % på få år!
For sammen å diskutere muligheter for jernbanefremføring gjennom Hamar, og konsekvenser for trasévalg, inviterer Hamar Venstre til en ny byvandring med jernbanefokus.
Spesielt ønsker vi velkommen de som tenker at det er fint at vi kan risikere en 0,5-1,5 meter høyere barriere enn dagens jernbanevoll mellom byen og Mjøsa, samt en 2-2,5 meter høy betongmur som, etter Jernbaneverkets plan så langt, skal gå over 8-metersplanet, sneie Skiblanderbrygga og videre over Koigen før den pløyer et 15- 30 meters belte gjennom Hamar Vest, og som sannsynligvis må ha kjøreledninger i horisonten på høyde med klokketårnet. Vi hører gjerne argumentene og tankene om hvordan og hvorfor dette vil være riktig for byen vår.
Hva gir dette oss som bor, lever og driver blant annet butikker og kafeer i Strandgata av økt trivsel og livskvalitet? Og hva tenker de som har kjøpt flotte leiligheter ved Koigen og Bryggeriet, samt de som allerede bor langs den planlagte traseen? Hva med ungdommen? Dere som bruker Koigen i dag og som skal arve Hamar?
Vi oppfordrer alle til å søke informasjon, engasjere seg, og til å være med på å forme Hamar for de nærmeste 100-200 år! Vi er overbevist om at mange kan og vet mye om de forskjellige planene så langt. Samtidig gjør det ingenting om vi tør å se det hele fra et annet og kanskje mer nøkternt og virkelighetsnært blikk — på gateplan. Derfor ønsker vi ALLE velkommen til byvandring med jernbanefokus, søndag 17.august kl. 13.00, enten du var blant de ca. 80 som møtte opp sist gang eller ikke. Oppmøte ved Bryggeriundergangen.
Hamar Venstre
v /Live Giset, Stig Vaagan, Sjur Skjævesland, Mona Stokke

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**