Hva mener Ovesen egentlig?

Svar på Ovesens andre forsøk på angrep på Hamar Venstres syn på jernbanetrasesaken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Hva mener Ovesen egentlig?

I et leserinnlegg i HA, torsdag 25.9., påstår Geir Ove Ovesen at Hamar Venstre går høyt ut i trasedebatten. Hvis «å gå høyt ut» er å ha en formening om hva vi ønsker for dobbeltspor gjennom Hamar, har han helt rett.
Hamar Venstre har en klar formening om hva vi vil med byen vår i jernbanesaken. Det kan vi ikke se at Ovesen og Arbeiderpartiet har. Jernbaneverket er utredere og utbyggere i denne saken, og Stortinget er den bevilgende myndighet. Like fullt er det vi, Hamars borgere som skal uttrykke våre tanker om hva vi vil med Hamar by. Det er vi som skal mene noe om hvordan vi ønsker byen skal utformes, også når det gjelder dobbeltsporet gjennom Hamar. Her er det for lengst slått fast at flere alternative korridorer er gjennomførbare. Grundigere utredninger vil naturligvis vise i hvor stor grad og til hvilken pris.
Så over til «faktadelen» i Ovesens innlegg. Den er dessverre preget av en noe lettvinn omgang med kilder og hukommelse. Her skriver han for eksempel om sin deltakelse i byvandringen Hamar Venstre arrangerte, og gir på grunnlag av dette inntrykk av at det ble utdelt «skremselspropaganda». Jeg kan opplyse leserne om at Ovesen faktisk ikke var til stede på den første delen av vandringen, der Asbjørn Opaas pekte på flere mulige varianter av H1, både når det gjelder høyde og bredde, og løsninger videre fra Koigen gjennom Hamar vest.
I Jernbaneverkets utredning fra nov. 2013, forutsettes det at banen «heves noe for å ta høyde for 200-års flom». Samme sted finner man uttalt at «forbikjøringssporene [ved dette alternativet] ligger inne på stasjonen og videre mot nord, over bro/fylling mot Koigen». Med andre ord kan det godt bli snakk om tre spor her. I så fall er 20 meters bredde realistisk. I tillegg må vi regne med at sporene, og derfor også både togene, mastene og ledningene blir liggende høyere enn i dag. Det blir ingen diskret trikk som skal passere gjennom strandsonen.
I kommunedelplanen fastlås også at det må tas høyde for (bokstavelig talt) en 200-årsflom. Det vil spille en rolle dersom småbåtene skal kunne komme under en fremtidig bro. Skal større båter under samme bro, må denne nødvendigvis gjøres høyere for å gi plass.
I samme delplan kan man se et kart over den planlagte korridoren gjennom Koigen. Å påstå at strandliv, skateanlegg, lekeplass og volleyballbane kan bestå i et slikt miljø, er etter min mening drøyt. For det første blir deler av Koigen bygd ut rent fysisk på grunn av jernbanen, og for det andre ligger området rett i akselerasjonsfeltet for hurtigtogene.
Det er tydelig at Hamar Venstre virker som en grønn klut for tyren i Ovesen. Han klarer til og med å beskylde oss for taktikkeri i jernbanesaken fordi det snart er valg. Til opplysning: Hamar Venstre gikk også ved forrige kommunevalg inn for å åpne byen mot Mjøsa.
Hamar Venstre mener det er viktig at Hamars befolkning holder debatten om dobbeltspor til Hamar, og trasevalget gjennom Hamar, i live. Vi har tatt et standpunkt om at vi ønsker å åpne byen mot Mjøsa. Derfor er en nedbygging av strandsonen uaktuelt, uavhengig av masthøyde. Et dobbelt- eller trippelspor gjennom strandsonen vil likevel ligge der som en barriere mellom Hamar og Mjøsa. Det vil vi forsøke å forhindre.
Jeg konstaterer at Ovesen ikke forsvarer H1, ikke har formeninger om hvor dobbeltsporet bør gå, eller hvor det ikke bør gå. Han vil heller ikke at andre skal «gå ut høyt» og mene noe om dette. Da står det ingen ting igjen, Ovesen. Ingen ting.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**