Ja til et mer demokratisk ungdomsråd

Venstre vil at ungdommens som skal representere sine skoler i det nyetablerte ungdomsrådet i Sola, skal rekrutteres gjennom skolevalg. Da sikrer man et mest mulig demokratisk ungdomsråd og et større innblikk i demokratiske prosesser for Solaungdommen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre vil i kommunestyret idag foreslå en endring i reglementet for Ungdomsrådet og sikre at valg av delegater skjer ved skolevalg. Slik forslaget lyder idag, begrenses antall potensielle kandidater seg til de som sitter i elevrådene. Vi ønsker at det skal søkes en bredere rekruttering til vervene og det er bakgrunnen for vårt endringsforslag.

Ja til mer demokrati

Foto: istockphoto

Solabladet skriver om saken og der uttaler gruppeleder, Anja Berggård Endresen, følgende:

— Vi støtter helhjertet opp om et ungdomsråd, men ønsker at det bør legges opp til mer demokratiske valgprosesser, sier hun.

Berggård Endresen ønsker at det avholdes skolevalg der alle skolens medlemmer får anledning til å stemme frem sine representanter til elevrådet. På denne måten vil flere få anledning til å stille som kandidater, de vil måtte presentere seg og si hva de ønsker å bidra med i ungdomsrådet.

— På denne måten blir også ungdommene bedre kjent med de demokratiske prosessene, som er et av målene med ungdomsrådet. Elevene som har valgfaget «Demokrati i praksis» kunne for eksempel organisert valget og da fått lært mer om et politisk valg, sier hun.

Les mer i Solabladet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**