Offentlig adresse i Harstad

Kommunestyret landet idag et nærmere hundretalls nye veinavn i Harstad. Et godt grunnlag fra administrasjonen, supplert med prosjektarbeid i samarbeid med vår Jan Fjellstad gjorde at Kommunestyret idag kunne fatte vedtak vi tror har god støtte i befolkningen. Og ikke minst: det blir lettere å finne fram!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Jan Fjellstad

Foto: Silje England Garshol

Jan Fjelllstad innledet på selve saken, og framviste en stor oversikt, rik lokalkunnskap og evne til å lytte til gode innspill. Etter en kort debatt var alle veinavn vedtatt. Fra Bergseng til Nupen kjører man fra nå Ervikveien, Møkkelandsveien og Skjærstadveien, og fra Kilamyra til Tjeldsundveien passeres Nordvikmyra, Nordvik, Melvik før Sørvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**