Sentrum og havna

Kommunestyret behandlet idag en Intensjonsavtale mellom Harstad kommune, Harstad Havn KF og Nordic Eiendom. Denne fikk støtte fra alle partie utenom Rødt, men bl.a. Maria Serafia Fjellstad fra Venstre ga til kjenne en skepsis til den foreslåtte utbyggingsplanen for området. Disse beslutningene fattes i regi av Sentrumsplanen, og Maria Serafia Fjellstad håpet på et bredt engasjement på Folkemøtet 12.11

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Harstad havn

Foto: Nordlys

Venstre er positiv til samarbeid med private aktører når det kommer til god byutvikling i vår kommune, og er derfor glad for at Nordic Eiendom ønsker å videreføre den gamle intensjonsavtalen.

Maria Serafia Fjellstad tilkjennega skepsis både mot at kun ett utbyggingsalternativ utredes og skepsis til utfylling og økt areal som deretter kommersialiseres for finansiering av ny havn. Sees på Folkemøtet 12.11 kl 18!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**