Sola Venstre vil ha friere skolevalg i hele Norge for elevene som søker om opptak til videregående skole

Kommunestyret behandlet idag en sak om overgangen fra ungdomstrinnet til videregående skole. Sola gjør mange gode tiltak, men prosentandelen elever som ikke fullfører videregående er jevnt over lik her i hjemkommunen vår som i resten av landet. Mange tiltak er allerede satt inn, men Venstres Ine Marit Torsvik Bertelsen tok opp et nytt forslag idag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Aftenbladet skrev i juni en artikkel hvor innledningen lød som følger:
«Havnet sist i søknadsbunken
Karakterene var gode nok, men det hjalp lite. Foreldrenes flytting til nabofylket gjør at jentene mest sannsynlig må vente til neste skoleår for å komme inn på førstevalget sitt.
Ine Marie Tveit (17) og Malin Skjæveland (16) skulle begynne på hudpleiestudiet på Jåttå vgs. til høsten, men regelverket hindrer jentene fra det». deres foreldre flyttet samme sommer til et annet sted utenfor Rogaland og da mistet jentene plassen sin.

Politisk møte på Risør videregående skole

Foto: Nils Martin Andersen

Slik situasjonen er i dag er reglene som dreier seg om flytting til et annet fylke forvirrende og innviklet i følge nettstedet ung.no. Reglene varierer også fra fylke til fylke.

For å gjøre situasjonen for elevene enklere bør vi ha like regler og like muligheter for elevene der de ønsker å gå på skole.

Torsvik Bertelsen fremmet så forslaget:
Vi ber rådmannen i sin dialog med Rogaland fylkeskommune å se på muligheten for å endre regelverket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**