Torderød gårds framtid

Torderød gård skal istandsettes til byjubileet i 2020, men det bør omfattet hele gårdsanlegget inkludert låven.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Det ble en interessant debatt i bystyret om Torderød gårds framtid, da Kjellaug Nakkim fremmet interpellasjon om utleie av lokaler der. Problemstillingen er likevel ikke så enkel som at man enten skal leie ut lokaler eller ikke.

kultur bruk

Foto: c

Torderød gård er en forpliktelse Moss kommune har påtatt seg gjennom å kjøpe en fredet gård. Det betyr at kommunen skal holde gården i orden. For Venstre betyr det også å sette den tilbake til en tilstand som viser dens opprinnelse og historie relatert til den tiden den representerer. Inkludert i dette er dagens bygninger og hageanlegg, men også låven.

Når det gjelder utleie, er det mulig å leie ut til arrangementer som man kan forvente ikke vil forringe gårdens interiør. Det må være mulig å balansere noen bruksområder opp mot slitasje. Utleieinntekter kan bidra som tilskudd til vedlikehold så sant det skjer på en slik måte at inntektene ikke overstiger vedlikeholdsutgifter som påføres gjennom utleien. Hovedbygningen har interiør som må brukes nennsomt, men riktig bruk bidrar til bevaring.

En type arrangementer er ulike mottakelser i regi av Moss kommune. Eieren må gå foran som et godt eksempel, noe da også ordføreren vektla i sitt svar i bystyret. Moss Venstre har bestemt seg for å legge sitt neste årsmøte til Torderød. På den måten kan vi bidra til vedlikehold gjennom den leien vi betaler for møterom.

Plantegning

Foto: freedigitalphotos.net

Fram til nå kan vi i første rekke takke Torderød gårds venner og MKEiendom for at tilstanden har bedret seg, både i hovedbygningen og for hageanlegget, de siste årene. Når ordføreren i bystyret initierte en sak om bruken, ønsker vi at det skal være et nytt steg på veien til å oppruste gården til gammel storhet.

I den sammenheng må vi sikre at en gjenreising av låven på tunet til Torderød også blir vurdert. Det kan gi muligheter for å samle aktiviteter som ikke passer inn i hovedbygningen i alternative lokaler og dermed bidra til at gårdsanlegget kan restaureres komplett. Samtidig kan det gi muligheter for ulike aktiviteter i hovedbygget som kan støtte opp under bevaring og gi inntekter til vedlikehold.

Kulturplanen for Moss kommune ble behandlet i det samme bystyret, og i hovedtrekk enstemmig vedtatt. I den står det at et tiltak er å «Ferdigstille rehabilitering av Torderød gård til byjubileet i 2020». Det er noe alle partier i bystyret bør samle seg om også i neste periode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**