Stortingsrepresentant Iselin Nybø på skuleturne i Sogndal

Stortingsrepresentant Iselin Nybø er leiar for Venstre sitt nasjonale skuleutval. Måndag 10. november kjem ho til Sogndal. Ho skal mellom anna besøke Trudvang skule og Høgskulen. Det blir invitert til ope medlemsmøte måndag ettermiddag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Det blir invitert til ope medlemsmøte klokka 17.00-19.00 i Kommunehuset
Her vil Iselin fortelle om arbeidet på Stortinget, arbeidet i skuleutvalet.
Det vil blir orientert om programkomiteen i fylkeslaget sitt arbeid, og ellers fri samtale.

Iselin Nybø

Foto: Mari Halvorsen

Skuleutvalet sitt program denne dagen er slik:

10:30-11:00 Rektor Bjarte Ramstad: 10 år med dagleg aktivitet på Trudvang skule
11:00-11:25 5. klasse-elevar, som er med i ASK-prosjektet, har fysisk aktivitet med dagleg innhald
11:30-11:45 Lærar (og masterstudent ved HiSF) Tom Christian Wergeland: Fysisk aktivitet med fagleg innhald — på skulen sine premiss
11:45-12:00 Fysisk aktivitet (gange til Fosshaugane Campus)
12:00-12:45 Lunsj på kantina, Fosshaugane Campus (vi spanderer)
12:45-13:30 Geir Kåre Resaland: Dagleg fysisk aktivitet i skulen — ASK prosjektet.
13:30-14:00 Spørsmål, oppsummering og avrunding
14:00-15:00 Samtale med leiinga i Høgskulen
15:00-16:00 Eigen tid
16:00-16:45 Middag på kantina, Fosshaugane Campus (vi spanderer)

17.00-19.00 Medlemsmøte!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**