Ja til verdiskaping

NHOs regiondirektør Kristin Saga skriver i en rekke Vestfoldaviser om hvordan næringslivet i fylket vil bli rammet om ikke Venstre (V) snur i saken om formueskatten. Det vil bl.a. kunne være ødeleggende for investering og nyskaping for spesielt små og mellomstore bedrifter, skriver hun videre. Fylkesleder Kåre Pettersen har gitt tilsvar som du kan lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Når NHOs regiondirektør i Vestfold på den måten går ut mot Venstre og partiets totale næringspolitikk i vårt alternative statsbudsjett, finner vi grunn til å minne om at det er mer enn kutt i formueskatten for de svært høye formuene som er med på å skape vekst i samfunnet.

Industri, tannhjul

Foto: Microsoft

Og ja, nærmest alle er enige om at formuesskatten har negative konsekvenser og en belastning for deler av næringslivet. Det skal ikke være slik at norske eiere skal ha dårligere vilkår for å eie og drive enn utenlandske eiere i Norge. Av den grunn har også vi gått inn for en reduksjon i formuesskatten ved å foreslå en gradvis økning av bunnfradraget. Dette kommer 300.000 skattebetalere til gode ved at de med Vs modell slipper denne skatten. Og de med formue opp til 5 mill vil med Vs forslag få økt skattelette sett opp mot regjeringens forslag. V ønsker også at formuesskatten på sikt fjernes helt. Med Vs forslag mener vi at vi kommer de små og mellomstore bedriftene godt i møte.

Er det noe V ønsker fokus på så er det verdi -og nyskapning. Dette bør komme klart fram i vårt alternative budsjett. Det blir etter min mening litt “urettferdig” av NHO å isolere saken om formuesskatten uten å se på de andre foreslåtte tiltakene for å fremme vekst og nyskaping.

V er svært opptatt av tiltak for å styrke norsk næringsliv og fastlandsindustri og et bekymret for todelingen av økonomien. Derfor har Vs alternative budsjett tiltak på til sammen 6,3 milliarder kr for nettopp å få til en dreining av næringslivet.

Jeg kan kort nevne noen satsninger som såkornfond og KapitalFunn. Sistnevnte en ordning som vil gi en investor som går inn med kapital i en oppstartsbedrift skattefradrag. Eneste forutsetning er at vedkommende blir i bedriften med sin investering i minst 3 år.

I Vs budsjettforslag ligger det videre inne en betydelig økning av næringsrettet forskning og teknologiutvikling og spesielt innenfor energi, klima og miljø.

Penger, økonomi

Foto: Microsoft

Et viktig næringspolitisk forslag i Vs budsjett er også å innføre et minstefradrag for alle selvstendige næringsdrivende på 75.000 kr. Dette vil beløpe seg til 1,1 mrd totalt for ordningen. Når V i tillegg ønsker å få på plass like sosiale rettigheter for næringsdrivende som andre ansatte i næringslivet, ja da mener vi i V at vi virkelig ønsker å ha fokuset på de som ønsker å skape noe i dette landet.

Skal vi snu utviklingen er det en rekke virkemidler som må settes i verk samtidig og det er derfor i tillegg svært viktig med en økonomisk ansvarlig politikk.

Det er en utfordring V tar på største alvor. Derfor bruker vi også 3 milliarder mindre oljepenger enn regjeringen. Ingen bør være i tvil om at V prioriterer norsk næringsliv. Vi foreslår en rekke tiltak som NHO har bedt om i årevis. Det er en politikk NHO burde applaudere istedenfor å kritisere.

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen
Leder av Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**