Trine på skolebesøk på Haugerud

Fra venstre: Thomas Dahl, Jon-Terje Bekken, Håkon Madsen, Terje Eide, Trine Skei Grande og Siv-Lise Bendixen Stærk, Foto: Elisabeth Tobiassen Faane

29. oktober var Trine Skei Grande på besøk på Haugerud ungdomsskole – en skole som har gjennomgått en gigantisk faglig og sosial snuoperasjon de siste årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Den 29. oktober hadde vi invitert Venstres stortingsrepresentant Trine Skei Grande på besøk til Groruddalen. Den tidligere læreren er ofte på skolebesøk rundt om i landet, og vi hadde lyst til å vise henne en skole som tross mange utfordringer i tidligere år har lykkes med å skape et godt læringsmiljø. Turen gikk derfor til Haugerud, som har gjennomgått store endringer siden 2010. Fungerende rektor Terje Eide redegjorde for hvilke endringer som er gjort, og hvordan dette har endret arbeidssituasjonen for både elever og lærere drastisk til det bedre. Du kan lese mer om skolebesøket hos Akers avis via nettartikkel og i papirutgaven fra onsdag 5.nov.

BU-representant for Venstre i Alna, Jon-Terje Bekken har sittet i skolens driftstyre de siste syv årene, flere av dem som leder. “Endringen har vært enorm” sier han. “Barnegruppa som sokner til skolen er den samme, men den nye ledelsen har tatt viktige grep som har gitt barna og det sosiale miljøet bedre forutsetninger”. Han fremhever miljøterapeuten og den gode dialogen mellom skolens ansatte og foreldrene som viktige virkemidler.

Haugerud ungdomsskole har to mottaksklasser for elever som flytter til Norge midt i skolealder og som derfor trenger forsterket norskundervisning. Disse klassene har man her valgt å kalle “velkomstklasser” fordi dette signaliserer noe mer. FAU var i utgangspunktet negative til å ta imot disse elevene, og drifsstyret var skeptisk. Elevgruppa var imidlertid tydelige på at de ønsket nye elever velkommen, og at flere barn burde får muligheten til å gå på Haugerud. For driftsstyret var støtten fra elevene avgjørende sier Jon-Terje Bekken
.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**