Grønn byutvikling

Onsdag er det klart for Fokemøte om Sentrumsplanen. Jeg gleder meg til å høre dine innspill om byen vår, og til å la de gode idéene påvirke vårt programarbeid; skriver Harstad Venstres leder i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Maria_og_Sverre

Foto: Øyvind Arvola

“Onsdag kveld arrangeres Folkemøte om Sentrumsplanen, og jeg gleder meg! I HT 10.11 etterlyses det på lederplass mer engasjement om Sentrumsplanen, både fra politikere og andre harstadværinger. Hvordan Harstad sentrum er og kan bli tror jeg er et tema harstadværinger flest er opptatte av. Det er bare ikke alltid like lett å vite hvordan tankene og meningene skal ta veien fra middagsbord, kaffeslabberaser og lunsjkantiner og videre til kommuneplanlegger og kommunestyre. Harstad Venstre er derfor glad for et folkemøte som gir folk flest anledning til å lytte og anledning til å mene. Harstad Venstre mener folkemøter er et viktig bidrag til mer demokrati, og mener vi i enda større grad bør åpne opp for arenaer hvor flere kan bidra.

Harstad Venstre er godt i gang med programarbeid for kommende kommunestyrevalg. Mange av de spennende diskusjonene vi har i det arbeidet handler om hva vi ønsker med Harstad, og hva vi ønsker med sentrum. Noen prinsipper er klare, andre detaljer har vi ikke kommet til ennå. Harstad Venstre ønsker et grønnere sentrum med tilgang til sollys, ren luft, grøntarealer og utsyn til havet. Det er ikke bilene som skal ha den beste utsikten. Sentrumsplanen er sentral for å oppnå det. Vi ønsker et levende sentrum, og mener fortetting er et viktig virkemiddel for å oppnå dette. Vi ønsker å tilrettelegge for en smidig kollektivtrasé gjennom sentrum, slik at flere enn i dag vil bruke bussen.

Onsdag kveld er det folkemøte. Jeg gleder meg til å høre dine innspill om byen vår, og til å la de gode idéene påvirke vårt programarbeid.”

Maria Serafia Fjellstad
Leder Harstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**