Budsjettmøte i Nes Venstre

I forbindelse med årets budsjettforhandlinger innkalles Nes Venstres styre og politiske representanter til felles budsjettmøte på rådhuset 20. november kl 19:00 på rådhuset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Lommebok, penger

Foto: Microsoft

Den politiske situasjonen i Nes er utfordrende, med en konstellasjon som besitter posisjonene og en annen som per i dag besitter budsjettet. Nes Venstre har vært en del av budsjettflertallet siden valget, og har fått til mye god venstrepolitikk gjennom forhandlinger med H, FrP og Sp. Nes Venstre har derfor som utgangspunkt å forsøke å få til enighet om et budsjett med disse partiene også for 2015.

Viktig å være tydelig i prioriteringene
I tidligere års forhandlinger har Nes Venstre fått gjennomslag for mye god venstrepolitikk, i år inviteres styre og politiske representanter med i et felles budsjettmøte 20. november for å prioritere kravene i årets forhandlinger. – Dette er en god mulighet til å diskutere politikk, sier Nes Venstres leder Åse Birgitte Skjærli. Hun håper mange har tid, og at dersom venstremedlemmer ut over de faste i gruppemøtene ønsker å delta er de hjertelig velkomne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**