Endelig svømmehall!

Nes kommunestyre behandlet igjen bygging av ny svømmehall ved Neshallen 11. november. Etter svært mange omganger og utsettelser ble det endelig flertall for et forslag formulert av Nes Venstre og fremmet av Øystein Smidt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Svømmehallavstemning 11. november 2015. Enstemmig kommunestyre.

Foto: Åse Birgitte Skjærli

Nes Venstre gikk til valg i 2011 på at det skal etableres en svømmehall i Nes. Helt siden e-verket ble solgt har det vært snakket om svømmehall i Nes. Nes sykehjem ble bygget uten terapibasseng og nye Runni ungdomsskole ble bygget uten basseng til svømmeopplæring. Nå har flertallet bestemt at det skal bygges ny ungdomsskole i Vormsund, også denne uten basseng. Det er på tide at det bygges en svømmehall i bygda. Tirsdag ble det endelig fattet et vedtak som tyder på at det kan bli noe mer enn en våt drøm.

– Nå har vi snart mistet tellingen på hvor mange ganger saken har vært til behandling i perioden, sier Øystein Smidt. Han har i flere omganger vært arkitekten bak forslag for svømmehall som har høstet flertall i både formannskapet og kommunestyret. Også tirsdag kveld var det Smidt som fremmet forslaget som fikk flertall og sikrer at svømmehallentreprisen nå legges ut i markedet. Forslaget var formulert over Åse Birgitte Skjærlis forslag i samme sak i kommunestyremøte 14. oktober.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**