Marit Nydal Nicholson

Marit Nydal Nicholson er Nes Venstres 7. kandidat til kommunestyrevalget 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Marit Nydal Nicholson er primært er opptatt av skole og barnehage, tidlig innsats for barn som sliter, bemanningssituasjonen i barnehagene med stadig større barnegrupper med flere arbeidsoppgaver som faller på pedagogene og bruk av ufaglærte til spesialundervisning i skole og barnehage.

Marit Nydal Nicholson er gift, har voksne barn og bor på Østgård.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**