BREDBÅND til Vestbygda

Det var stor interesse for folkemøtet på bredbåndssituasjonen i Vestbygda i Stange. Onsdag 5. november kl. 19 møtte det 30-40 personer i Grevskapet i Stange Bibliotek. Kommunestyrerepresentant Erik Ringnes for Venstre i Stange ledet møtet, og har ved flere anledninger tatt opp denne saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Bredbånd Stange

Foto: St.W.K

Det skaper betydelig frustrasjon, ikke minst for nyinnflyttede Stangesokninger med nye boliger og satsingsvilje, å finne ut at kanskje den viktigste forutsetningen for næringsvirksomhet i kommunen mangler: En god internettløsning. Det kan være vanskelig for unge innbyggere, som bidrar med betydelig skattemidler til kommunen, å akseptere at skattepenger, både ordinær skatt og eiendomsskatten, ikke gir rom for skikkelig og tidsmessig internett-tilgang.

Bredbånd Stange

Foto: St.W.K

Webfirma uten internett
Representanter for Stange Energi og Eidsiva Energi var tilstede. Det var også politisk rådgiver i Hedmark fylke, Øyvind Hartvedt (AP), og daglig leder av Hamarregionen Utvikling Svein Frydenlund. Caroline Houtman fra Oransje Webdesign var også tilstede og fortalte om utfordringene med å drive et webdesignfirma i denne situasjonen med dårlig internett.

Bredbånd Stange

Foto: St.W.K

Mange pekte på at det er krevende å se på at dette temaet kommer opp igjen med jevne mellomrom, uten at det ser ut som om det nytter. Det ser ut som om saken står bom stille. Det er noe Hedmark knapt kan leve med. Et fylke som sliter tungt på statistikker over utdanningsnivå, lønninger og næringsvirksomhet.

Press politikerne
Et annet problem er at Stange og Eidsiva Energi er politisk styrte virksomheter og kan i liten grad gå utenom forretningsmessige føringer til kommersiell drift. I alle fall uten klart mandat fra sine eiere? Hva kan politikerne gjøre med dette? Kan de instruere Stange Energi og Eidsiva Energi? Hva kan innbyggere selv bidra med? Kan de gjøre gravejobb på dugnad? Spleise på noder, rutere og fordelere fra hovedlinjene og inn mot grupper av kunder? Går det an for kommunen å begynne ett sted? Må alt være klart for alle, før man kan begynne?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**