Tog og parkering

Det har vært en føljetong i avisen om parkeringstilgang på Sonsveien stasjon og flere som har ment at Kambo stasjon bør tas i bruk i større grad for å avlaste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Det er kommet velmenende forslag om å utvide p-plassen på Sonsveien stasjon eller senke prisen på NSB-kortet til Oslo fra Kambo stasjon for å unngå overfylt p-plass på Sonsveien. En del kjører visstnok til Son fordi (de tror) de sparer penger, mens de i realiteten både belaster seg selv og miljøet med ekstra pendlertid og klimautslipp.

Kolumbus, stavanger, soft-busser

Foto: Kolumbus

I Moss arbeider vi nå for å innføre Metro-buss fra 2015. Det er pendelbuss som vil gå ofte til/fra sentrum og som også vil gå til/fra Kambo stasjon. Dermed burde det være enklere for folk å spare penger ved å kunne kutte ut en eventuell pendlerbil.

Samtidig har Venstre i flere sammenhenger foreslått å utvide Ruters område inn i Østfold i de områder som har lokaltog. Det betyr at Moss også vil komme inn under Ruter-systemet med enklere og billigere månedskort som inkluderer bane og buss i Oslo/Akershus.

Sykkelvei - skilt

Foto: TH

Da kan flere, sykle eller gå til et kollektivtilbud som går når de trenger det. Jeg har som eksempel syklet til pendlertoget i flere år, året rundt. De gangene det ikke er mulig å sykle har jeg gått de tre km til stasjonen eller tatt buss.

I stedet for å satse på at folk fortsatt skal bruke bil slik andre legger opp til, ønsker Venstre å gjøre kollektivtilbudet helhetlig slik at folk kan velge det i kombinasjon med sykkel og gange. Det er mer miljøvennlig, gir bedre folkehelse og sparer den enkelte for utgifter.

Sindre Westerlund Mork
leder av Moss Venstre

Oppslag i Moss Avis om saken (fra nettsidene)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**