Politikk

Frihet for den enkelte – ansvar for hverandre

Venstre setter mennesket foran systemet. Vi tror at større mangfold og individuell frihet vil gi et mer medmenneskelig samfunn. Vår politikk bygger på sosialliberale verdier, som forener frihet for den enkelte med ansvar for fellesskapet og hverandre.

Venstres politikk bygger på et helhetssyn, uavhengig av særinteresser. Vi mener at lokaldemokratiet må være bærebjelken i et levende folkestyre, og at interesseorganisasjoner gir viktige innspill. Venstre vil at viktige avgjørelser skal tas av folkevalgte i åpne prosesser og på lavest mulig nivå.

Venstre er et framtidsoptimistisk miljøparti. Samtidig er vi bekymra for verdens miljøtilstand. Derfor mener vi at politiske avgjørelser må være langsiktige slik at vi opprettholder naturens bæreevne også for framtidige generasjoner. Dette gjelder også i Sandnes kommune.

Framtida er sosialliberal og grønn!

 

Les mer om vår politikk i valgprogrammet vårt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**