Regionssamling for Venstrelaga i Sunnfjord

Sogn og Fjordane Venstre inviterer lokallaga i Sunnfjord til samling i Førde 18. november kl. 18.00. Tema for samlinga er korleis kan Venstre sin politikk bidra til vekst og utvikling i Sunnfjord, framtidas arbeidsmarknad og kommunesamanslåing.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Andrè Skjelstad

Vi vil også bruke samlinga til å diskutere listestilling og førebuing til valkampen neste år.

Venstre sin Stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad vil vere med på samlinga. Andre sit i kommunalkomiteen og er dermed mellom anna tett på Stortinget sitt arbeid med kommunereform og utflytting av statlege arbeidsplassar.

Vi vonar alle lokallaga har høve til å stille med minimum to personar, og tykkjer det er flott om det kjem endå fleire. Vi treng ei tilbakemelding til Linda Ness Rotihaug eller Gunhild Berge Stang innan måndag 17 november på kven som kjem. Samlinga vert i Storehagen, nærare info om møterom får de ved påmelding.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**