Stortingsrepresentant Andre N Skjelstad kjem til Førde

Stortingsrepresentant Andre Skjelstad og medlem i kommunal og forvaltningskomiteen har vore pådrivar for at Stortinget i vår gjorde vedtak om utflytting av statlege arbeidsplassar. Skjelstad vil besøkje Stiftelses- og Lotteritilsynet og Førde kommune for å sjå nærare på korleis utflytting av statlege arbeidsplassar kan stimulere til vekst og utvikling i distriktsfylke som Sogn og Fjordane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Andrè Skjelstad

Foto: Venstre

Skjelstad vil denne dagen også besøkje suksessverksemda Hellenes AS. Han vil vidare få båttur på Førdefjorden med synfaring til det planlagde sjødeponiet i Førdefjorden og til rasstrekninga på Fv 609 på Heilevang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**