Åpent møte om Yggdrasil

Velkommen til et inspirasjonsmøte i regi av Bamble Venstre tirsdag 2. desember kl. 17.30. Vi inviterer både medlemmer, sympatisører og andre til et åpent møte om aktuelle saker. Er du opptatt av skole, oppvekst, kultur, idrett og frivillighet i Bamble kommune bør du være med på dette møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Det foreligger nå en mulighetsstudie for å utvikle et tilbud på Grasmyr som vi ønsker å vite mer om. Bamble Venstre har ikke tatt standpunkt i sakene som er omtalt, men vi har invitert skolesjef Kjersti Vevstad til å fortelle om Yggdrasil – mulighetsstudie for utvikling av Grasmyr som skolesenter. Vi ønsker å vite mer for å kunne være med å påvirke veien videre i en så aktuell sak.

Vi håper så mange som mulig vil finne veien til rådhuset denne tirsdagen. Kort om programmet:

Del 1 – presentasjon av Yggdrasil, 17.30 – 18.30
•Skolestrukturen i fremtidens Bamble
Kulturskole
Lokalisering av bibliotek
Utstillingslokaler
Flerbruksrom
Ungdomsklubb
Idrettshall / basishall
Svømmehall
Skateanllegg
Rulleskibane
Friplass
Voksenopplæring
mm

Se mulighetsstudien Yggdrasil her:

http://www.bamble.kommune.no/Global/Yggdrasil%20-%20høring.pdf

Dette er første del av et todelt møte. Til andre del kommer Odd Einar Dørum. Les mer om dette her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**