Innkalling til nominasjonsmøte

Torsdag 27.nov kl 19 blir det avholdt nominasjonsmøte på Martinique. På dette møtet skal vi vedta bystyrelisten for kommunevalget 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Medlemmer av Stavanger Venstre som har betalt kontingent i 2014 er tale-, forslags- og stemmeberettigete.

Nominasjonsnemdas listeforslag kan leses i sin helhet her:
Nominasjonsmendas listeforslag

Dagsorden
Sak 1: Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2: Orientering fra Programkomiteen leder, Per A. Thorbjørnsen
Sak 3: Orientering fra nominasjonskomiteens leder, Kristin Bade Veire
Sak 3: Generell debatt om listeforslaget
Sak 4: Nominasjon

Tidsplan
19:00-19:20 Registrering
19:20-19:25 Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden, vedtak av forretningsorden
19:25-19:35 Orientering fra Programkomiteen leder, Per A. Thorbjørnsen
19:35-19:45 Orientering fra nominasjonskomiteens leder
19:45-20:00 Generell debatt om listeforslaget
20:00-20:20 Vedtak av antallet forhåndskumulerte
20:30-21:30 Nominasjon

Ordstyrer legger inn pauser etter behov

Det kan bli små endringer av sakslisten.

Vel møtt til møtet!
Styret i Stavanger Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**