Vil gjøre Storhaug enda bedre

I mandagens bystyremøte ble levekårsløft for Storhaug diskutert. — Det er både viktig og riktig at levekårsløftet på Storhaug fremdeles er med i budsjettet. Storhaug har scoret dårlig helt siden man begynte med rapporten, og det er på tide at det blir gjort noe med, økonomiske utfordringer eller ei, sa Venstres Sofie Braut Bache i debatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Sofie Braut Bache, Stavanger

Foto: Mari Halvorsen

Les Sofie Braut Bache (V) sitt innlegg under:

Ordfører, Storhaug er uten tvil byens beste bydel, hvert fall for oss som bor der På Storhaug er vi så heldige at vi får bo i et flerkulturelt, urbant, inkluderende, spennende og hjertevarmt miljø. De senere årene har det også komt litt av en kunstnerisk oppblomstring i området, som f.eks. Tou-visjonen. Det er mye kjekt som skjer på Storhaug, og det kommer mer. Men, på tross av alt dette er det dessverre utfordringer

På Storhaug så har vi en mangel på grøntområder og generelt sett offentlige møteplasser både for unge og gamle. De problemene som går igjen etter å ha lest hva de forskjellige beboerforeningene har kommentert er mangelen på vedlikehold av apparater, blomsterbed, benker, belysning og lignende. I flere tilfeller har dette blitt såpass oversett at den beste løsningen ville være å installere helt nytt. Her er det rom for forbedring, både på hva slags apparater man setter opp, og på vedlikeholdet. Mer grønt, mer belysning, flere benker og sitteplasser er også gjengående ønsker. Mange av de eksisterende fellesområdene er lite brukt ettersom de er utdatert og mindre trivelige.

Det er også en mangel på egne oppholdssteder for ungdom. Altså et sted for ungdom å være på fritiden, spesielt i helgen. Man har selvfølgelig fritidsaktiviteter som fotball, men i tillegg til at fotball ikke er for alle, så har man heller ikke dekket behovet for helgene. Jeg vet at Metropolis og Midjord-hallen gjør så godt de kan, men Midjord-hallen er overfylt, Metropolis har begrensede åpningstider i tillegg til en 15-års aldersgrense.

Jeg synes det har blitt lagt opp til gode prosjekter, og jeg føler at de utfordringene som blir sett tas tak i. Som vi alle vet kommer det noen økonomiske utfordringer de neste årene, og det må gjøres kutt. Det er både viktig og riktig at levekårsløftet på Storhaug fremdeles er med i budsjettet. Storhaug har scoret dårlig helt siden man begynte med rapporten, og det er på tide at det blir gjort noe med, økonomiske utfordringer eller ei.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**