Gruppemøte 24.11 kl 19

Velkommen til åpent gruppemøte for Venstre i forkant av førstkommende kommunestyremøte: mandag 24.11 kl 19-21 i foajeen “under” Rådhuskantina.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

venstre logo

Foto: ukjent

Her samtaler vi oss gjennom sakskartet til kommunestyremøtet, hvor bl.a økte rammer til Sentrumsplanen, evaluering av innsatsstyrt finansiering i psykiatritjenester, framtidig organisering rus/psykiatri/ Klubbholmen og aktivitetstilbud til psykisk utviklingshemmede skal behandles.

Møtet er først og fremst til for at kommunestyrerepresentantene skal få snakket sammen, men er også en viktig arena for oss å få innspill fra andre og noen å sparre våre synspunkt mot. Det er også en sjanse til en gratis kopp kaffe og liberalt samvær.

Til dette møtet har også Foreningen Harstads Venner invitert seg inn, dog er det noe uklart ennå om datoen passet for dem. Med nylig Folkemøte om Sentrumsplanen og også nylig Programseminar internt har vi ikke organisert noe Temamøte som først planlagt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**