Godt Solabudsjett – vi leverer det vi lover!

Da Sola Venstre gikk til valg, hadde vi mange gode saker vi ønsket å følge opp i fireårsperioden. Dagens budsjettvedtak viser at vi er på rett vei når det gjelder å levere på valgløftene. Nå styrker vi skolebudsjettet, trapper opp helsesøstertjenesten, etablerer psykologstilling og innfører aktivitetskort for barn fra lavinntektsfamilier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre og flertallspartiene viser sosialt ansvar. Vi setter inn økte ressurser til krisesentre, Funkishuset i det Venstreiniterte handlingsarbeidet mot vold i nære relasjoner.

Vi fortsetter arbeidet for et helsekvartal i sentrum. Vi har midler til etablering av nytt kommunehus, ny kirke i sentrum samt etablerer mange nye nærmiljøanlegg.

Satsingen på kultur videreføres ved at man nå plasserer Krigshistorisk museum i Sømmevågen, samt gir et ekstra investeringstilskudd til lag og organisasjoner på 1,5 mullioner kroner.

Venstres forhandlingsdelegasjon sa seg svært fornøyde med budsjettet som ble lagt frem. Det har vært en god tone og god dialog mellom budsjettpartnerne. Det er alltid slik at man må gi seg på noen punkter, men helhetsinntrykket er likevel svært bra sier Venstres gruppeleder Anja Berggård Endresen.

Ine Marit Torsvik Bertelsen

Foto: Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**