Innkalling til nominasjonsmøte 10. desember kl 1900

Kjære medlem,

Høsten 2015 er det kommunevalg, og det politiske landskapet i Arendal skal tegnes på nytt. Arendal Venstre ønsker å styrke vår representasjon i bystyret i Arendal for å sikre enda bedre gjennomslag for Venstres verdier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Fredrik W. Knudsen

Foto: Jan Kløvstad

For å sikre Arendal Venstre større representasjon i bystyret, er vi avhengig av din deltakelse og innsats i tiden fram til valgdagen i september. Arbeidsoppgavene er mange i en valgkamp, og styret vil jobbe for at alle medlemmene i Arendal Venstre skal få muligheten til å bidra i dette viktige arbeidet.

Første skritt i denne valgkampen er å vedta kommunevalgslisten for Arendal Venstre. Nominasjonsnemnda har vært i arbeid, og har kommet så langt i arbeidet nå at det kalles inn til
nominasjonsmøte onsdag 10. desember 2014 kl 19:00 i Arendal Kultur- og Rådhus

Nominasjonsnemndas forslag til liste vil bli publisert på Arendal Venstres hjemmeside og distribuert til alle medlemmer på mail før møtet.

Arbeidet med kommunevalgprogrammet for perioden 2015 — 2019 er også påbegynt og det vil bli satt av tid på møtet til innspill fra medlemmene til hva vi bør ta med i programmet. Styret legger opp til å presentere programnemnda på møtet. Du kan også sende inn innspill til programmet til vår e-postkonto ([email protected])

Styret oppfordrer så mange som mulig til å delta i valget av hvem som skal være våre tillitsvalgte i styringen av Arendal fra og med neste kommunevalg.

Vennlig hilsen
For Arendal Venstre

Fredrik W. Knudsen
Styreleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**