VALG AV DELEGATER TIL FYLKESNOMINASJONSMØTET i AUST-AGDER — INNKALLING TIL MEDLEMSMØTE

Det innkalles herved til medlemsmøte i Arendal Venstre tirsdag 2.desember kl 19:00 i Arendal Kultur- og Rådhus for valg av delegater til fylkesnominasjonsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Kjære medlem,

onsdag 3.desember 2014 kl 1830 avholdes fylkesnominasjonsmøtet for Aust-Agder Venstre. Formålet med møtet er å vedta valglisten til fylkestingsvalget, og alle lokallag i Aust-Agder Venstre stiller med delegater. Møtet avholdes i Eurekabygget i Kunnskapshavna. (Det vil bli skiltet til lokalet.)

Arendal Venstre er tildelt ni (9) delegater, og disse skal velges i eget medlemsmøte i Arendal Venstre. Nominasjonsnemndas forslag til delegater er inntatt under.

Det innkalles herved til medlemsmøte i Arendal Venstre tirsdag 2.desember kl 19:00 i Arendal Kultur- og Rådhus for valg av delegater til fylkesnominasjonsmøtet.

Selv om du ikke foreslås som delegat til fylkesnominasjonsmøtet, er dette møtet åpent og du oppfordres du til å delta på møtet.

Nominasjonsnemnda foreslår følgende delegater:
1 Pål Koren Pedersen
2 Cathrine Høyesen Hall
3 Jan Kløvstad
4 Lisbeth Handegaard
5 Magnus Handegard
6 Helene Fladmark
7 Aslak Skripeland
8 Malin Andrea Eriksen
9 Fredrik W. Knudsen

Vara:
Johanne Berg
(ytterligere varadelegater vil bli presentert på møtet)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**