Årsmøte og nominasjonsmøte i Vestre Aker Venstre

Mandag 8. desember kl 19

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Årsmøte og nominasjonsmøte Vestre Aker Venstre
Tid: Mandag 8. desember kl 19
Sted: Ny adresse Voksen kirke Underetasjen, møtet er flyttet til Jarbakken 7 (Gammel adresse: Jarbakken borettslag – Landingsveien 34

V-logo med dekor

Foto: Venstre

Saker:

•ÅM 01/14: Konstituering
01.01 – Godkjenne innkalling og dagsorden
01.02 – Valg av møteleder, referent, tellekorps og protokollunderskrivere

•ÅM 02/14: Årsberetning

•ÅM 03/14: Politisk debatt
Aktuelle politiske saker og debatt om programarbeid til BU-valg.

•ÅM 04/14: Nominasjon til BU-valget 2015
Valg av kandidater og antall kumulerte til BU 2015 — 2019.
Innstilling fra nominasjonskomiteen, se innkallingen til årsmøtet.

•ÅM 05/14: Styrevalg
Valg av leder, styremedlem, varamedlemmer og utsendinger til Oslo Venstres årsmøte 7. — 8. februar 2015.
Innstilling fra valgkomiteen, se innkallingen til årsmøtet.

•ÅM 06/14: Eventuelt

Gi gjerne beskjed om du kommer til Hans Kristian Voldstad (lokallagsleder i Vestre Aker Venstre)
Mobil: 907 75 807 E-post: [email protected]

Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**