Velkommen til Årsmøte 2014

Torsdag 4. desember kl 19.00 er det klart for årsmøte i Stavanger Venstre. Alle medlemmer oppfordres til å bli med på en hyggelig kveld og være med å peke ut veien videre for 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Årsmøte Stavanger Venstre 2013

Årsmøte Stavanger Venstre 2013

Årsmøtet i Stavanger Venstre er lokallagets høyeste organ. Nytt styre skal velges, året 2014 skal gjennomgås og ikke minst skal vi sammen peke ut veien videre for neste år.

2015 er valgår – et både spennende og meget viktig år for oss. Arbeidet vi alle legger ned før sommeren blir helt avgjørende for hvor sosialliberal, fremtidsrettet og grønn Stavanger by vil utvikle seg til ila de påfølgende fire årene.

På årsmøtet vil vi derfor blant annet debattere politikk, valgkamp og hvordan vi sammen kan bli sterke som organisasjon.

Årsmøtet blir avholdt på Spor:5, som er Stavanger Jazzforum sine lokaler ved jernbanestasjonen.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referenter
3. Godkjenning av referat fra årsmøtet 2013
4. Årsmelding
5. Regnskap 2014
6. Kontingent og budsjett 2015
7. Bystyregruppens årsmelding + aktuelle politiske saker + debatt!
8. Status på programarbeidet
9. Innspill fra salen om Valgkamp 2015
10. Valg
11. Politiske uttalelser + debatt!
12. Annet

Alle medlemmer oppfordres til å sende inn forslag til politiske uttalelser i forkant av møtet. Dette er en god måte for alle medlemmer til å direkte påvirke retningen for lokallagets politikk.

Forslag til uttalelser må sendes per e-post til [email protected] innen 2. desember kl 23.59.

Alle innkomne uttalelser vil bli delt ut på årsmøtet. I tillegg vil de forhåndspubliseres 3. desember på vår interne aktiv-gruppe på Facebook samt sendes på e-post til de medlemmer som ønsker dette. Nøl ikke med å kontakte org.nestleder Jan Erik Søndeland ([email protected] / 995 25 077) dersom du ønsker å motta disse.

Årsmøte 2014:
Tid: 4. desember kl 19
Sted: Klubbscenen Spor 5, ved Jernbane/Byterminalen (2. etg. i Jernbaneveien 3)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**