55 millioner kr ekstra til Miljøpakken

Etter budsjettforliket på Stortinget får Miljøpakken neste år 55,2 millioner kr ekstra til å forsterke kollektivtilbudet, og til å gjøre det enklere for gående og syklister.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

gunnes_pa_sykkel

Foto: jgf

— Dette er kjempebra. Det er akkurat det vi trenger, sier Venstres Jon Gunnes til NRK. Pengene kommer fra belønningsmidlene, og skal brukes til å styrke kollektiv-, gang- og sykkeltilbudet.

— Ordningen med belønningsmidler er den beste måten å få til kollektivsatsing på. Slik får kommunene bestemme selv hvordan de vil planlegge sin satsing, mener Gunnes.

Les mer her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**