New Nordic Films – Haugesund Venstre med gjennomslag i budsjettforhandlingene

Haugesund Venstre er glade for at regjeringen hørte på innspillet vårt og prioriterer 400.000 kroner til New Nordic Films i årets statsbudsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Det er Haugesund Venstres ordførerkandidat May Britt Vihovde som aktivt har jobbet for å få New Nordic Films inn i Venstre sitt alternative statsbudsjett.

– Dette ba vi Venstre sikre. Og vår stortingsgruppe foreslo 400 000 i sitt alternative statsbudsjett. Når de i tillegg har fått dette med i forhandlingene med regjeringen, er Haugesund Venstre veldig fornøyd, sier May Britt Vihovde.

New Nordic Films er en del av Den norske Filmfestivalen i Haugesund og er et viktig finansieringsmarked for nordisk film. Hensikten med New Nordic Films er å skape en arena for internasjonal lansering av nordisk film samt å legge til rette i Europa.

I markedsprogrammet presenteres det rundt 25 ferske nordiske filmer og 15 kommende filmer som Works in progress. Filmene blir valgt ut på basis av kvalitet, og det vektlegges at filmene har et internasjonalt potensial.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**