NFK – RESPEKTER JORDVERNET PÅ RØNVIKJORDENE!

19.11.2014 ble formannskapet i Bodø kommune orientert av fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen (H) om fylkeskommunens visjoner som eier for Rønvikjordene. Fylkesråden fremmet fylkeskommunens visjoner for nedbygging av Rønvikjordene. Visjonene er ikke nye.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Faktisk er de svært lik de tidligere byplansjef Jørn Roar Moe fremmet, jobbet for, framla og ble nedstemt av bystyrets flertall. Disse eksisterende visjonene, dog avvist av folkevalgte i Bodø kommune, skal nå fylkeskommunen bruke fylkeskommunale midler til å utrede på ny. Det er beklagelig å observere en slik

Rønvikjordene

Foto: Bjørn Erik Olsen

manglende respekt for lokaldemokratiet og gjeldene regulerings og område plan i Bodø kommune. Det går vel et par tre millioner med til konsulenter for denne utredningen i tillegg til fylkeskommunal tid, administrasjon og fokus. Fylkesråden kunne orientere formannskapet at de nå tar på seg en rolle og funksjon de ikke har, ei heller er blitt forespurt om å ta. Verken Bodø bystyre eller kommunens administrasjon har behov for eller ønske om å delegere sin planmyndighet til fylkeskommunen. Bodø kommune er oppadgående nok til, har sterk nok administrasjon til og evner til å selv ivareta byutviklingen. Det er snilt og raust at fylkeskommunen ønsker å bruke en masse ressurser på en utredning uten verdi. Jeg er overrasket at resten av Nordlandsamfunnet synes det er ok at millioner blir sløst bort i en utredning for Bodø som ingen ønsker eller har bruk for, og hvor lokaldemokratiet og kommunal administrasjon ikke deltar. Fylkeskommunen har tydelig alt for få oppgaver og altfor mye midler når de kan sløse på denne måten. Fylkeskommunen er en eier av Rønvikjordene. Men de som andre eiere må, skal og bør ha respekt for lokaldemokratiets rolle som planmyndighet. Når bystyret i Bodø kommune har sagt at vi setter jordvernet høyere enn nedbygging av jordene så er det dette som gjelder. Det er beklagelig at en offentlig aktør som er satt til å forvalte fellesskapets interesser i så liten grad evner til å respektere lokaldemokratiet. Jeg håper folkevalgte på fylkestinget kan stoppe denne sløsingen av fellesskapets ressurser og instruere fylkesrådet til å ikke sløse bort flere millioner på en utredning som allerede finnes og som er avvist av flertallet i Bodø bystyre.

Terje Cruickshank (Venstre)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**