Vi sikrer et godt tjenestetilbud

I dag la flertallspartiene i Stavanger fram forslag til budsjett. Det skal fremmes i formannskapet på torsdag og legges fram til endelig behandling i bystyret 15. desember. Det kan bli mindre endringer og konsekvensene av statsbudsjettet skal legges innarbeides.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Skole

Foto: Shutterstock.com

Vi ønsket å skjerme barn og unge. Det hensynet trumfet eiendomsskatt-hensynet. Vi ligger fortsatt bak Bergen (Frp/H byråd), Kristiansand, Fredrikstad og Trondheim relativt sett i forhold til eiendomsskatt.
Flere og flere kommuner har nå eiendomsskatt, ja nærmere 300 av 428.

Vi har nå sikret 50 mill til skolen, avlastnings for funksjonshemmede, 80 sykehjemsplasser, trygghetsavdelingen, barneparker mm, tilskudd frivillige lag og organisasjoner mm. Vi er fornøyd med budsjettforliket mellom H, V, KrF, SP, PP og de uavhengige representantene.

Vi avventer store utbygninger som trinn 2 på Tou, penger til Domkirken, dobbelthall Hetland og Tasta barnehage. Folkebadet er ikke inne i perioden. Skatteinngang våren 2015 er nå avgjørende. Vi er bekymret for at skatteinntektene ytterligere skal svikte. Derfor avventer vi vi en rekke investeringer.

Se hele budsjettet her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**