Vil beholde Solas eldste bolig

Kommunen har innstillt på at et av Solas eldste stående bygg kan rives. Venstre vil i Utvalg for arealsaker ta til orde for bevaring av 1700-tallsbygget som ligger like Sola ruinkirke. Bygget er av en slik karakter at saken må sendes inn til Riksantikvaren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Når Utvalg for arealsaker møtes denne uken, innstiller kommunen på at et av Solas eldste stående bygg, kan rives. 1700-tallsbygget er SEFRAK-registert og ligger like ved Middelalderkirken og Middelalderkirkegården (Ruinkirken).
I saksfremstillelsen understreker Rogaland Fylkeskommune at denne type saker skal til vurdering hos Riksantikvaren for en samlet uttalelse for kulturminnevernet.

Ine Marit Torsvik Bertelsen fra Venstre peker på sin side også på at Solas kulturminnevernplan opphørte i 2013 og at vi nå mangler en helhetlig oversikt over blant annet SEFRAK-registeringer i Sola. En ny og oppdatert kulturminnevernplan er under utarbeidelse, og det er viktig at vi i påvente av denne unngår flere inngrep der vi ødelegger uerstattelige kulturminner.
SEFRAK gjennomgang fra i sommer viser at halvparten av byggene som ble registrert i SEFRAK ved registreringen i 1981, nå er revet.

“Sola kommune bør ta vare på sin historie og det er derfor nødvendig å endre praksis vedrørende riving av verneverdige bygninger” avslutter Torsvik Bertelsen.

Sola Venstre

Foto: Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**