Idag: Møte i formannskapet – om budsjettet

Formannskapet har møte på rådhuset i Sundet i dag kl. 18.00. Den viktigste saken som skal behandles er forslaget til budsjett for 2014, og handlingsplan for perioden 2014 – 2017. Se sakslisten her. NB! Husk at møtet er åpent for publikum, men du må stille i rådhuset selv. Ingen TV-overføring eller nettstreaming.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre er ikke representert i formannskapet, men hvem som er med kan du se her.

FORSLAG TIL SAKSLISTE:

PS 14/94 (14/2749) Handlingsplan 2015 – 2018. Budsjett 2015

PS 14/95 (14/3124) Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 – 2020 med handlingsplan for anlegg 2015 – 2016. Rullering 2014.

PS 14/96 (14/1547) Omgjøring av vedtak vedr. etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager etter fastsettelsen av årsregnskap for 2013 – nytt saksfremlegg

PS 14/97 (14/3270) Søknad om kommunal investeringsstøtte ved bygging og rehabilitering av idretts- og aktivitetsanlegg

PS 14/98 (14/3364) Avregning av innskutte verdier i Øvre Romerike Brann og redning IKS (ØRB).

PS 14/99 (14/3363) Eierstrategi og budsjett for Øvre Romerike Brann og Redning IKS (ØRB) for 2015.

PS 14/100 () Eventuelt

PS 14/101 () Informasjon fra rådmannen

Innkallelsen og sakspapirene til møtet finner du her.

NB! Husk at møtet er åpent for publikum, men du må stille i rådhuset selv. Ingen TV-overføring eller nettstreaming. Ap, Høyre, FrP, KrF og EDB fjernet bevilgningen til direkte TV-overføring av folkevalgte møter i Eidsvoll, da kuttbudsjettet ble vedtatt i mars i år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**