Stort engasjement for Harstad

Arnold Larsen og Thorleif Jørgensen fra Byen Harstads venner orienterte på gårsdagens gruppemøte Venstre om sine tanker, idéer og skisser for mulig sentrumsutvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Harstad havn

Foto: Nordlys

Byen Harstads venner er en forening sammensatt av ulike privatpersoner som alle er opptatt av Harstads ve og vel og Harstads utvikling. Dette engasjementet er grobunn for en rekke idéer om videre sentrumsutvikling, og foreningen hadde med seg skisser over havneområdet og Ottar Håløygs plass.

Harstad Venstre ønsker et grønnere sentrum med tilgang til sollys, ren luft, grøntarealer og utsyn til havet. Vi tar med oss innspillene fra Byens venner i den videre prosessen; både ift vårt eget program for neste år – og også prosessen fram til ny Sentrumsplan vedtas våren 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**