Utkast på høring!

Programkomiteen i Harstad Venstre har nå et utkast klart til høring ute blant medlemmer og andre interesserte. Vi har gjennom gode temamøter, interne diskusjoner og et eget programseminar utarbeidet dette utkastet til program for den kommende perioden. Programmet skal vedtas på Årsmøtet vårt 31.januar 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Venstres programarbeid

Foto: Venstre

Dersom du ønsker å komme med innspill til endringer/tillegg tar vi det gjerne mot på mail ([email protected]), og setter fristen til 1.januar 2015. Slik får programkomiteen deretter tid til å gjennomgå innkomne innspill, og ha klar ei innstilling før Årsmøtet.

Du finner utkastet her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**