Honnør til Broneset 2

Jeg har lyst til å komme med en honnør til Arendal kommunes planavdeling, arkitekt Bengt Michalsen og Agderbygg Arendal as i denne saken, sa Cathrine Høyesen Hall i bystyret i dag:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Broneset 2 har i arbeidet med reguleringsplanen på en god måte ivaretatt kommunens planstrategi LIV ROM HUS.

Cathrine Høyesen Hall

Foto: Jan Kløvstad

Det mest attraktive området er ikke satt av til boliger men derimot til lek og grønnstruktur.
For byggeområdet lengst sør har man gått bort fra prinsippet om utbygging av boliger i kjede, og ønsker nå å oppføre en boligblokk på tre etasjer med 16 boenheter. Man vil da få en enda mer konsentrert boligbygging med en mer boligsosial utbygging.
I området BK 1 vil bebyggelsen bli avtrappet mot vest for å tilpasse bebyggelsen mest mulig i terrenget, og man har endret planlagt intern vei for biltrafikk, og heller valgt å omregulere deler av strekningen. Til tursti. Her vil jeg si til andre utbyggere; “look to Broneset”! 😀
En reguleringsplan til etterfølgelse med andre ord.
Takk!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**