Årsmøte i Sandnes Venstre

En lystig gjeng med liberale gauker hadde møtt fram på Lundehaugen ungdomsskole for å avholde årsmøte i lokallaget. Vedtektsendringer, politisk regnskap, politiske uttalelser, fylkestingsprogram og valg var blant programpostene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Valgkomitéens leder, Knut Olaf Eldhuset, la fram innstillinga til valg av styreverv:
Leder 2015: Kjell Haavard Thrane Høie
Styremedlemmer (nye): Alexander Sjursæther og Arild Enge Helgøy
Varaer (i rangert rekkefølge): Knut André Sande, Tove E. Rasmussen, Torleiv Robberstad og Geir Bergstrøm

Valgkomitéens innstilling ble enstemming vedtatt.

Ettersom Julian Francisco Osorio og Fredrik Hultman Bjørgo ikke var på valg, ser derfor styret slik ut:
Kjell Haavard Thrane Høie, leder
Julian F. Osorio
Fredrik H. Bjørgo
Arild Enge Helgøy
Alexander Sjursæther
Malin Elisabeth Sviland (Unge Venstre)

Første og konstituerende styremøte blir avholdt søndag 14. desember.

Til fylkesårsmøtet, vedtok årsmøtet å sende følgende delegater:
Tove Frantzen
Knut Olaf Eldhuset
Kjell Haavard Thrane Høie
Julian Francisco Osorio
Fredrik Hultman Bjørgo
Arild Enge Helgøy
Alexander Sjursæther
Malin Elisabeth Sviland
Torleiv Robberstad

Varaer: Elise Constance Fodstad Grude, Tove E. Rasmussen, Ruth Siri Espedahl Lycke og Geir Bergstrøm

Valgkomité til neste årsmøte er:
Parissa Hamedan-Nejad
Knut André Sande
Bjørn Asle Taranger

Gratulerer til dere alle!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**