Nei til folkeavstemning — ja til større kommuner

Trønderavisa skriver 27. november at det er bred oppslutning i Levanger formannskap om å spørre innbyggerne til råds gjennom en folkeavstemning før man eventuelt sier ja til en sammenslåing med andre kommuner. Selv mener jeg at det er viktig å involvere innbyggerne i prosessen, men jeg deler ikke oppfatningen om at dette er en sak som skal legges ut til en folkeavstemning blant innbyggerne, skriver Venstres Karl M. Buchholdt i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Innlegg av Karl M. Buchholdt – Levanger Venstre

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Regjeringen har bebudet at antallet norske kommuner skal reduseres enten vi vil det eller ikke. Da bør vi som ansvarlige folkevalgte tørre å gå foran i denne prosessen, være offensive og ta de beslutningene som må fattes. I stedet for langdryge beslutningsprosesser må vi som kommune være på offensiven og sørge for gode løsninger for alle innbyggerne. Selv spør jeg i stedet de øvrige medlemmene i formannskapet: Hva er alternativet til at Levanger slår seg sammen med en eller flere nabokommuner i tråd med regjeringens ønsker?

Kommunereformen er en stor og viktig sak for oss alle. Den bør ikke være for frivillig, og det bør heller ikke legges til rette til for mange folkeavstemninger rundt om i landet. I verste fall ender vi da med å hermetisere samfunnet, noe som lokalsamfunn som ligger i typiske distriktsfylker som Nord-Trøndelag vil tape på.

Levanger og nabokommunenes fremtid handler om kampen om ungdommen. Dagens ungdom har for eksempel helt andre krav til arbeidsplassen enn tidligere, blant annet gjennom større fagmiljøer — derfor er en ny kommunestruktur til det bedre for alle parter. Større kommuner gir større kompetansemiljøer, større kompetansemiljøer krever større spisskompetanse, noe som vil gi høyt utdannet ungdom mulighet til å komme til Innherred for å bruke utdannelsen sin.

Det er derfor på tide å bygge et moderne Levanger gjennom å være en del av en større kommune. Min(e) ønskesamarbeidspartner(e) er Verdal (og Frosta). Allerede i dag har Levanger og Verdal et omfattende samarbeid gjennom Innherred samkommune. På det kompetansemessige plan har dette samarbeidet gitt oss store gevinster og interessante arbeidsplasser for unge nyutdannede mennesker. Blant annet har vi en sterk og faglig dyktig veiledningstjeneste for landbruket i de to kommunene, noe som gir positive ringvirkninger for resten av samfunnet. Her legges det til rette for et volumbasert landbruk, supplert med nisjer, som igjen understøtter en lokal næringsmiddel-industri og styrker viktige arbeidsplasser i samfunnet. En sammenslåing vil styrke dette arbeidet ytterligere, og det kan utvides til nye områder som skole, helse, samferdsel, næring, kultur og miljø, noe som vil gjøre oss til enda større vinnere enn i dag.
La oss derfor gå inn i kommunereformen med oppbrettede ermer og en offensiv holdning. Vi har ventet lenge nok — nå er det på tide å vise litt handling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**