Et mer sosialt budsjett med Venstre

Innsatsen for å redusere antallet fattige barn øker betydelig i det framforhandlede statsbudsjettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Ordsky budsjett 2015

Foto: ukjent

Blant tiltakene som legges inn er sikring av barnetillegget i uføretrygden, styrking av tilskuddsordningen mot barnefattigdom og utvidelse av forsøk med gratis kjernetid i barnehage for 4- og 5-åringer i lavinntektsfamilier.

I dag lever over 70 000 barn i fattigdom. Det er ikke Norge verdig. Vi tror gratis barnehageplass til noen av dem og vesentlige billigere barnehageplass til mange, vil gjøre at flere velger barnehage. Det vil gi disse barna en god start og det øker sjansen for å lykkes på skolen og senere i livet.

Regjeringens budsjett for skolen var et godt budsjett, men Venstre har bidratt til å styrke dette ytterligere. Blant annet gjelder det et kompetanseløft for ufaglært undervisningspersonell og tidlig innsats i skolen ved økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**